Základní pojmy z mechaniky

K výkladu o motoru a jeho práci potřebujeme znát několik pojmů z mechaniky, jež jsou ostatně užitečné i jindy v životě a tvoří podstatnou část všeobecného vzdělání.

 Síla: Aby se těleso uvedlo do pohybu nebo aby se pohybující se těleso zastavilo, je třeba vynaložit sílu. Působením síly se může také stlačit pružina, pohnout nosník nebo zkroutit tyč. Tyto součásti se působením síly přetvořily. Někdy se přetvárný účinek síly neprojeví, v součásti vzniká vnitřní napětí. Síla je tedy příčinou změny v pohybového stavu těles, přetvoření nebo napětí. Síla se měří na NEWTONY (N). 1 KG= 10 x 1 = 10N.

 Práce: Když jsme zvedli těleso o váze 1 kg do výšky 1 m, vykonali jsme práci 10N (1kg x 10 x 1m = 10N).Práce je tedy součinem síly a dráhy ve směru síly, na které tato síla působila.

Výkon: Zvedneme-li břemeno 1 kg do výšky 1 m za vteřinu, podali jsme výkon 10W. Další jednotkou je kůň K, 1K= 736W = 0.736kW; 1kW = 1.36K. Živý kůň má výkon asi 1/2 koně mechanického, člověk má výkon asi 1/10 K, 10 lidí má výkon 1 mechanického koně. < /P >