Karburátor

Karburátory malých motocyklů do objemu 50cm3 (pionýři) pracují s mechanickým bržděním paliva.Skládá se z plovákové komory,plováku,trysek,rozprašovače,směšovací komory,šoupátka.Plovák uzavírá jehlou přívod paliva.Start se usnadní přivřením vzduchové přívěry (Jawa 555,05) na čističi vzduchu,než hladina v plovákové komoře dosáhne potřebné výše v rozprašovači.Pod spodní hranou čela šoupátka zůstává dostatečná mezera i při zavřené poloze.Pro regulaci otáček i výkonu má šoupatka.Jeho přivřením se v nižších otáčkách dobře rozpráší palivo,při vysokých otáčkách je zajištěno dobré plnění motoru.Aby při malém otevření šoupátka nebyla směs příliš bohatá je v šoupátku zavěšena jehla,která zasahuje svým koncem do rozprašovací trubičky a zajišťuje automatickou regulaci směšovacích poměrů v závislosti na otevření šoupátka.Do rozprašovací trubičky je přiveden filtrovaný vzduch zvláštním kanálem = do hlavního kanálu karburátoru se strhuje směs paliva se vzduchem.Karburátor nemá chod naprázdno.Potřebné množství paliva odebírá hlavního okruhu,potřebný vzduch jde při doraženém šoupátku malým konstantním výřezem na čele šoupátka.Šoupátkové karburátory Jikov funguji takto: Při šoupátku otevřeném od spodního dorazu do zhruba 1/4 az1/3 se směs tvoří tímto způsobem. Pomocný vzduch se nasává menším vzdušníkem na zadním hrdle prochází pod regulačním šroubkem vzduchu a ústí do směšovací komůrky volnoběhu do které je benzin přiváděn volnoběžnou tryskou. Odtud je vznikla emulze vedena kanálkem o průměru asi 0,4 mm pod přední hranu šoupátka nebo až za ni směrem k motoru a zde se mísí s prakticky čistým vzduchem ,který prochází pod šoupátkem, protože tryska nebo spíše sedlo jehly je uzavřeno jehlou a pokud není, v prostoru jehly je tak malý podtlak, že nestačí k nasátí směsi zpod jehly.Při šoupátku otevřeném od 1/4 až 1/3 do 2/3 až 3/4 klesne podtlak za šoupátkem a emulze z kanálku volnoběhu přestává byt nasávána, současně stoupne podtlak v oblasti jehly a emulze je vysávána kolem jehly. Pomocný vzduch je nasáván větším vzdušníkem na zadním hr dle a vstupuje do tzv. emulzní trubice kde se mísí s benzínem který přitéká hlavni tryskou, množství emulze které vstupuje do difuzoru je řízeno kuželovou částí jehly a zde se mísí s hlavním proudem vzduchu. V poslední části zdvihu šoupátka se průřez mezery zvětši tak,ze průtok emulze ji není omezován a množství emulze (a tim i benzinu) je určeno velikosti hlavni trysky a vzdušníku.
Zdroj:Základní kval.učebnice motorismus (1974)

Karburátory JIKOV:

1. První dvojčíslí označuje karburátor šoupátkový
2. Následující dvojčíslí označuje průměr sacího hrdla
H - přívod paliva shora hadičkou
Z - speciální provedení přívodu paliva
M - provedení monoblok
S - nová řada opatřená sytičem
SB - odpovídájíci řade S, avšak bez sytiče
P - připojení na motor přírubou


Karburátor: (JIKOV) Typ stroje:
2912 - P Jawetta
2912-M Jawa 550
2914H,2914 HZ Jawa 555,05
2917 PSB Jawa 20,21,23