Čtyřtaktní motory

Způsob práce na čtyřtaktu plyne z obrázku. Ve svislém válci se pohybuje píst, spojený ojnicí s klikou. V hlavě je sací ventil S, výfukový ventil V a zapalovací svíčka.

Sání, obr a: Píst jde z horní úvratě dolů, otevřeným sacím ventilem proudí do válce směs benzinu a vzduchu vytvořená v karburátoru. Směs žene do válce tlak okolního vzduchu, protože ve válci se vytvoří podtlak (= nižší tlak něž venku).

Komprese, obr. b: Sací ventil se zavřel, píst je otáčejicí klikou a ojnicí tlačen vzhůru. Směs nasátá do válce se komprimuje čili stlačuje na prostor třeba 6x menši. Volíme největší jakou palivo snáší, jen aby předčasně nevybuchlozahřatím nebo stykem se žhavými stěnami válce.

Výbuch a expanse, obr. c: Před koncem komprese (s tzv. předstihem zapalování) přeskočí mezi elektrodami svíčky elektrická jiskra. Stlačená směs se tím zapálí a prudce hoří ( říkáme vybuchne ). Vznikajítím žhavé plyny vysokého tlaku, aspoň 25 at ( to je 25 kg na každý cm2 plochy pístu ). Tlačí píst dolů a současně se rozpínají. Tím jejih tlak klesá. Na kliku motoru se přenáší práce plynů, klika se silně roztočí. Pouze tento takt je pracovní, ostatní práci spotřebují.

Výfuk, obr. d: Na počátku 4. taktu se otevře výfukový ventil, píst pohybující se vzhůru pomáhá vytlačit spálené plyny z válce. Jakmile je píst opět v horní úvratí opakuje se to vše znovu (sání, komprese,...). Má-li motor 4000 ot/min, opakují se tyto 4 takty 2000x za minutu